Udgivelser

Bibliografi

Af Bente von Schindel


Her følger en oversigt over vigtige udgivelser inden for emnekredsene for den frivillige kultur og amatørkunsten, livslang læring og foreningsliv.


Bøger & rapporter

Andreasen, John: Kulturelle Samråd efter 25 år 1965 – 1990.

Det kulturelle Samråd, Herning, 1990.


Bakke, Marit: Spillet om kulturen. Dansk Kulturpolitik 1945 – 1985.

Århus Universitetsforlag 1988.


Girard, Augustin: Kulturpolitik – Teori og praksis.

Den danske Unesco-nationalkommission, København 1973.


Fazakerley, Susan og Dorte Skot-Hansen: Magiske øjeblikke - unges kunstudfoldelse mellem netværks- og foreningskultur. Amatørernes Kunst og Kultur Samråd 2002


Habermann, Ullae, Bjarne Ibsen m. fl.: Undersøgelse af det frivillige kulturelle område. Kulturministeriet 2006


Jensen, Birgit: Kulturelle samråd 1981 – en undersøgelse af de kulturelle samråd i Danmark, Skag, Egtved 1982.


Nielsen, Poul Erik: Færdig med firserne. Fremtiden i bibliotekerne. Stavnsager 1989. Red. af Søren Lind og Mogens Vestergaard.


Schindel, Bente: Kulturens tredje vej, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, 1997


Schindel, Bente von: Kunst af lyst, Kulturelle Samråd i Danmark, 2005


Schindel, Bente von: Kunstens rum, Kulturelle Samråd i Danmark, 2006


Schindel, Bente von: Kunsten i os alle, Kulturelle Samråd i Danmark, 2010


Skot-Hansen, Dorte: Kulturpolitik og folkekultur. Akademisk Forlag, København 1984.


Skot-Hansen, Dorte: Kulturelle samråd 1987 – 88. En undersøgelse af de kulturelle samråd i Danmark for SKAG – De kulturelle samråds konferencegruppe, SKAG, Gråsten 1988.


Vodsgaard, Hans Jørgen: Den frie kultur. Interfolks Forlag, 2010.


Foldere, blade, rapporter o. lign.

Bredsdorff, Aase: Upubliceret enquete om kulturelle samråd, 1975


Kulturelle Samråd i Danmark: Nyhedsbreve 1-18, 1995 – 2005


Kulturelle samråd 1974 – 75. Fortegnelse udarbejdet af Viborg Stiftsmuseum 1976


Kultur.dk. 2008 – 2010. Tidsskrift.


Samrådenes Konference Arbejdsgruppe – SKAG: Konferencerapporter 1978 – 1991


Schindel, Bente von: Kulturelle Samråd i tal, 2009.Love, bekendtgørelser m.v.

Biblioteksrevisionen 1970 – Kulturelle arrangementer. Betænkning.

Bibliotekscentralen 1970


Forslag til lov om støtte til folkeoplysning vedtaget 1. juni 1990


Strøm, Henning: Kommunalreformer. AOF, København 1968


Statistik

Befolkningen og dens bevægelser i kommune og amter 1. kvartal 1990. Danmarks Statistik,


Statistiske Efterretninger 1990:6


Dansk kultur-statistik 1960 – 1977. Danmarks Statistik og Kulturministeriet, København 1979


Dansk kultur-statistik 1970 – 1985. Danmarks Statistik og Kulturministeriet, København 1987


Kulturpolitiske redegørelser

Den kulturpolitiske redegørelse, Kulturministeriet den 15. marts 1989


Den kulturpolitiske redegørelse. Betænkning nr. 517. Ministeriet for kulturelle anliggender, København 1969


Kulturpolitisk redegørelse, november 1977. Ministeriet for kulturelle anliggender, København, april 1978


Kulturpolitisk redegørelse, april 1981. Ministeriet for kulturelle anliggender, København, oktober 1981


Kulturpolitisk redegørelse, maj 1984. Ministeriet for kulturelle anliggender, København, juni 1984