Opret et kulturelt samråd

I alle kommuner findes en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter, som borgerne har mulighed for at deltage i. Som regel er initiativerne skabt af borgerne selv, og der bygges normalt på frivillighedsprincippet og foreningsdemokratiet.


Deltagerne bestemmer selv over eget indhold og form, men når det fx gælder lokaletildeling, økonomisk støtte og indflydelse på den førte kulturpolitik, har man brug for hjælp fra og samarbejde med kommunen. Derfor må man sørge for at komme i dialog med bl.a. politikere og forvaltning.


Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark - der har næsten samtlige af landets samråd som medlemmer - anbefaler og støtter oprettelse af kulturelle samråd for derved at skabe et fælles talerør for kulturelle foreninger og andre kulturelle entreprenører over for kommunen og dens politikere, for at synliggøre kulturelle aktiviteter og skabe mulighed for, at kulturen selv uddeler penge til kulturen (armslængepricippet). De lokale kulturelle samråd tager initiativ til, koordinere og formidler aktiviteter, som den enkelte forening og andre kulturelle entreprenører ikke selv magter

Vi tilbyderderfor bl.a. konsulenthjælp til oprettelse af nye kulturelle samråd.

Samrådenes opgaver

Det er op til samrådets medlemmer selv at definere de områder, man vil arbejde med.

Nedenfor nævnes nogle muligheder:

 • Være fælles talerør for kulturelle foreninger, institutioner og grupper over for kommunen og dens politikere
 • Koordinere aktiviteter
 • Samarbejde om kulturelle begivenheder
 • Skabe debat om kulturen i kommunen
 • Tage initiativ til aktiviteter, der ikke findes i kommunen i forvejen
 • Være "armslængden" i forhold til uddeling af kommunale midler
 • Udarbejde og udgive aktivitets-kalender
 • Rådgive og være serviceorgan for medlemmerne

Hvordan kommer man i gang?


Følgende huskeliste kan anvendes ved oprettelse af et kulturelt samråd:


1) Undersøg, hvad der findes af kulturelle foreninger og grupper, der formidler eller udøver kultur i kommunen. Her kan man hente informationer over kulturelle foreninger

 • På kommunens hjemmeside
 • I lokale telefonbøger
 • På landsorganisationernes hjemmesider
 • Hos de kulturelle foreninger, der ofte har netværk


2) Indkald de pågældende til et møde, hvor en initiativgruppe nedsættes med det formål at udfærdige forslag til vedtægter.

Vedtægtsforslag kan rekvireres på landssekretariatet!

3) Indkald til stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne vedtages og bestyrelse vælges.


4) Præsentation af det nye samråd i pressen, kommunen m.v.


5) Møde med kommunen vedr. samarbejde, økonomi osv


6) Netværksdannelse


unsplash