Navn Kulturelle Samråd i tal
Beskrivelse

kulturellesamraadital m

Forfatter: Kulturelle Samråd i Danmark

Der er flere årsager til, at Kulturelle Samråd i Danmark nu for 3. gang har udsendt spørgeskemaer til samrådene for at få oplysninger om deres lokale forhold. En årsag er, at Landsforeningen ofte i politiske sammenhænge bliver spurgt om, hvordan forholdene for dets medlemmer ude omkring i landet er: Hvem og hvor mange repræsenterer de, hvilke forhold arbejder de under, hvordan er deres placering i den lokale kulturpolitik osv.

En anden årsag er samrådenes indbyrdes forhold: Samrådene ønsker at have kontakt til hinanden med henblik på at udveksle erfaringer og lade sig inspirere. Det åbenbares især ved konferencer og temamøder, hvor der ofte er et udtrykt ønske om at få et punkt med "erfaringsudveksling" sat på dagsordenen.

Endelig er årsagen også, at det kommunale landkort med kommunalreformen ændrede sig pr. 1. januar 2007. Det betød, at også samrådene måtte tage deres organisering og vilkår op til overvejelse.

Kan rekvireres gratis mod betaling af forsendelse.

Bestil rapporten indbundet

Licens
Filnavn kulturelle_samrd_i_tal_til_www.pdf
Version
Størrelse 959.04 KB
Filtype pdf (Mime type application/pdf)
Ejer Administrator
Dato for tilføjelse 04/11/2013 15:36:40
Hits Ingen hits til rådighed.
Sidst ændret den 04/11/2013 15:37:43
MD5 checksum e90b0b5f32e2090192cf8f04fc5ec3a2

Facebook