Eksempler på samarbejder i "den åbne skole"

DiplomoverrkkelseHalsnsI forbindelse med pilotprojekterne "Kulturgyngen" i Halsnæs og "Kulturpas" i Køge har foreningerne i de 2 Kulturelle Samråd planlagt og gennemført en række undervisningsforløb og kulturelle events i samarbejde med lokale skoler. Her kan I se en række eksempler på konkrete samarbejder.

Kulturforeningen KIS
Titel: Fortælle koncert "Peter og Ulven"
Målgruppe: 1. og 2. kl
Beskrivelse af samarbejdet: En fløjtenist spiller og fortæller historien. Det er efterfølgende børnenes opgave at digte videre på historien og lave en ny slutning. Det kan de gøre med ord og tegninger, som resulterer i en udstilling for kulturforeningens medlemmer.

Kunstforeningen Frederiksværk
Titel: Et kig i kunstens verden
Målgruppe: 6.-9. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Besøg på lokalt galleri. Kunstforeningen sørger for at kunstneren bag den aktuelle udstilling stiller 5 spørgsmål til værkerne som eleverne kan arbejde med under besøget og at eleverne efterfølgende kan stille spørgsmål til kunstnere, så der skabes en dialog.

Læs mere: Eksempler på samarbejder i "den åbne skole"

Stor vilje til at møde skolerne - pilotprojekt i Køge

Kulturpas Køge 019Pilotprojektet ”Kulturpas” løber af stablen i Køge i forbindelse med den nye folkeskolereform. Samarbejdet mellem de frivillige kulturelle foreninger og skolerne skal styrke elevernes faglige udvikling og vise dem, at der er mennesker, der besidder andre ekspertiser, som kan byde ind med ”noget andet” gennem en ”anden” faglighed.

I forbindelse med Køge Kommunes opfordring til foreningerne om at lave samarbejdsprojekter med ”den åbne skole”, formulerede Kulturelt Samråd Køge nogle ideer til en kulturpasordning. For hver kulturel aktivitet klassen deltager i, får eleverne et stempel i deres kulturpas, og den klasse, der ved projektperiodens udløb har flest stempler, vinder en teateroplevelse. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de pågældende foreningers kompetenceområder. Foreningerne og de læringsforløb, som tilbydes, kan understøtte elevernes udvikling og trivsel og være med til at gøre undervisningen mere virkelighedsnær. Gennem mødet med foreningerne skabes der sammenhæng mellem det, eleverne lærer i den åbne skole og den generelle læring.

GUIDE logo cmyk large

EU flag LLP EN-011 

 

 

Læs mere: Stor vilje til at møde skolerne - pilotprojekt i Køge

Det om-sig-liggende samfund - folkeskolereformen som pilotprojekt i Kulturelt Samråd Halsnæs

IMG 0283De kulturelle foreninger i Halsnæs har taget skolereformens opfordring til øget samarbejde mellem foreningerne og skolerne op og tilbyder nu deres aktiviteter til skolerne gennem konkrete samarbejder.

I den nye skolereform er målsætningen, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, mindske betydningen af deres sociale baggrund og skabe tillid og trivsel. Det er et lovkrav, at skolerne inddrager lokalområdet og tænker koblinger på tværs af skole og foreningsliv, så skolen/lærerne kan invitere andre aktører ind i skolen og i samarbejde nytænke forløb. Både i forbindelse med den åbne skole og i den understøttende undervisning kan de kulturelle foreninger således tænkes ind.

GUIDE logo cmyk large EU flag LLP EN-011

Læs mere: Det om-sig-liggende samfund - folkeskolereformen som pilotprojekt i Kulturelt Samråd Halsnæs

Folkeskolereformen - muligheder for det kulturelle foreningsliv

Med den nye folkeskolereform, der trådte i kraft i august, lægges der op til et udvidet forpligtende samarbejde med det omkringliggende samfund – herunder også foreningslivet. Skolerne kan tilrettelægge læringsforløb i samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv med det mål at bringe virkeligheden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden.

Med folkeskolereformen skal skolerne i langt højere grad end tidligere åbne sig op mod det omgivende samfund og det lokale kultur-, fritids- og foreningsliv. Det betyder, at skolerne kan samarbejde med foreninger om projekter og undervisningsforløb af forskellig karakter. Skolerne skal sørge for, at eleverne oplever, hvordan det, de lærer i skolen, bruges i virkeligheden og bliver en del af virkeligheden. Eleverne skal have forståelse for, hvad det er for et samfund, de er en del af. Ved at inddrage de frivillige foreninger kan man øge elevernes kendskab til de muligheder og tilbud, de er omgivet af i lokalsamfundet. Eleverne får dermed indblik i de ressourcer og muligheder, den enkelte forening rummer. For at skabe variation i skoledagen er det oplagt, at en større del af undervisningen lægges uden for skolen. Her kan de frivillige kulturelle foreninger spille en væsentlig rolle og bidrage med et kvalificeret udbud af aktiviteter.

Læs mere: Folkeskolereformen - muligheder for det kulturelle foreningsliv

Kulturguider og folkeskolereform

IMG 0283

Kulturelle Samråd i Danmark har afholdt sit første seminar i forbindelse med EU-projektet "Culture Guides".
Projektet er samtidig et pilotprojekt i Folkeskolereformen under den åbne skole. Seminaret fandt sted i Halsnæs Kommune, hvor Kulturelt Samråd Halsnæs, samrådets medlemsforeninger og repræsentanter for kommunens folkeskoler blev klogere på EU-projektet, folkeskolereformen og hinandens områder.
Et lignende pilotprojekt finder sted i Køge, og inden længe skal skolebørnene introduceres til og deltage i det kulturelle foreningsliv og dets aktiviteter i begge kommuner. Kulturelle Samråd i Danmark vil ud fra erfaringerne i de to pilotforsøg i løbet af efteråret udarbejde en informationsskrivelse om, hvordan foreninger og folkeskolerne kan samarbejde i den åbne skole.

GUIDE logo cmyk large loac 

 

 

Facebook

Søg

Tilmeld nyhedsbrev

captcha