Temamøde 7. marts 2015

IMG 0279Den åbne skole og det kulturelle foreningsliv
- muligheder, samarbejde, udvikling

Kulturelle Samråd i Danmarks årlige Temamøde finder sted den 7. marts 2015 i Odense. Temaet er folkeskolereformen og samarbejdsmulighederne for foreningslivet.

Konferencen er ment som en orientering om mulighederne og erfaringerne i arbejdet med den nye folkeskolereform og hvordan samarbejdet mellem de kulturelle frivillige foreninger og folkeskolerne kan være, efter at folkeskolereformen er trådt i kraft i efteråret 2014. Dagen vil fokusere på ideudvikling, men også på, at mange befinder sig i en situation præget af forvirring og usikkerhed i forhold til, hvilke muligheder der er inden for rammerne af den nye skolereform. Hvordan genopfinder man sig selv og sin forening, opfinder nye koncepter (som kan bruges i samarbejdet med skoler), og hvordan tackler man som frivillig kulturel forening i det hele taget et samarbejde med folkeskolerne?

Kulturelle Samråd i Danmark har i 2014 gennemført to pilotforsøg med den åbne skole og de kulturelle foreninger i henholdsvis Halsnæs Kommune og Køge Kommune.

Kom og hør om erfaringerne og de muligheder, den åbne skoler giver det kulturelle foreningsliv!

Se program og tilmelding her!

Muligheder, samarbejde og udvikling

vh download armbjninger"Den kulturelle frivillighed – muligheder, samarbejde og udvikling" var emnet på årets Temamøde, der fandt sted på Mødecenter Odense lørdag den 15. marts 2014. I Danmark har vi sjældent talt så meget om frivilligt arbejde, som vi gør i øjeblikket, og der har aldrig været så mange engagerede i frivilligt arbejde/frivillige aktiviteter som nu. Vi må derfor sige, at danskerne generelt er meget indstillet på at være frivillige, men måske ikke for enhver pris. Netop nu er debatten om forholdet mellem den frivillige og den offentlige sektor på sit højeste – en debat, som helt sikkert vil komme til at præge vores motivation og engagement som frivillige.

Læs mere: Muligheder, samarbejde og udvikling

Temamøde 2015

IMG 0398Temamøde 2015
Kulturelle Samråd i Danmarks årlige Temamøde finder sted den 7. marts 2015 i Odense. Temaet er folkeskolereformen og samarbejdsmulighederne for foreningslivet.
Reservér allerede nu datoen!

Temamøde 2014

IMG 9025Den kulturelle frivillighed
- muligheder, samarbejde, udvikling
Kulturelle Samråd i Danmark afholder igen i år Temamøde – denne gang som et en-dags møde den 15. marts i Odense.
Netop nu bliver det aktive medborgerskab og de frivilliges rolle i velfærdssamfundet sat til debat, ligesom man rundt om i landet diskuterer samarbejde mellem de frivillige/foreningerne og kommunerne. Mange steder er man desuden - med inspiration fra det nye nationale "charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige" - begyndt at diskutere, om man skal have et lokalt charter, hvad det i givet fald skal bestå af, og om det skal være et fælles charter for kulturen, idrætten, det sociale område osv.
Disse diskussioner skal det kulturelle område naturligvis være en del af, for hvad enten vi er enige eller ej, er det vigtigt, at vores stemme bliver hørt.
Så kom til Odense den 15. marts og vær med til at præge debatten! Se programmet her! Her får du også at vide, hvordan du skal tilmelde dig

 

Facebook