Af og med folket

Kulturmdet 2013Under overskriften ”Samtale og Oplevelse” samledes en lang række kulturpersonligheder, politikere, kunstnere, presfolk m.fl. til Kulturmødet på Mors den 21. – 23. august 2014.

I programmet til Kulturmødet lød opfordringen ”Kom og vær med til en kvalificeret og dybdegående samtale om kunstens og kulturens vilkår og muligheder, om deres betydning for udvikling og vækst og deres betydning for os alle.” Denne opfordring havde mange reageret på, men man kunne også konstatere, at nogle områder inden for kunst og kultur ikke var repræsenteret, ligesom man måtte konstatere, at civilsamfundets kunstneriske og kulturelle grupperinger heller ikke i år var kommet helt ind i varmen.

Debatterne lanceredes som samtaler, og der blev i programmet i høj grad lagt op til dialog med publikum. Men desværre kom konceptet ikke til at fungere i praksis. I salen sad kulturpinger og repræsentanter for kulturens interesseorganisationer og kulturinstitutioner - og det var dem, der rakte hånden i vejret, når der blev inviteret til spørgsmål fra salen.

Læs mere: Af og med folket

Hvor er de frivillige i kulturpolitikken?

IMG 0197"Hvorfor er det frivillige kulturelle område ikke en del af kulturpolitikken" var det spørgsmål, tre politikere blev stillet på Kulturelle Samråd i Danmarks og Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværks debatarrangement på Folkemødet 2014 på Bornholm. 

Det skortede hos de tre politikere - Troels Ravn, MF, Socialdemokraterne, Jørgen Arbo-Bæhr, MF, Enhedslisten og Carl Christian Ebbesen, Københavns kultur- og fritidsborgmester, Dansk Folkeparti – ikke på ros til de frivillige, men der var ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor man ikke tilgodeser området kulturpolitisk fra statslig side.

Læs mere: Hvor er de frivillige i kulturpolitikken?

Kulturmøde med vokseværk

Kulturen skiltKulturmødet på Mors blev sat i verden for et år siden. Dengang en spæd begyndelse - født i skyggen af en dominerende bornholmsk storebror. I august 2014 var det anden gang, Kulturmødet blev afholdt, og det står nu på sine egne to ben. Kulturmødet har sin egen identitet og sin egen profil, og det vokser støt og roligt.
I år havde mødet ca. 10.000 besøgende. Det var ca. dobbelt så mange som sidste år, og det tre dage lange møde er også vokset på andre måder.

Udover 40 debatter fordelt på 48 timer byder Kulturmødet nu også på over 200 smagsprøver på kulturoplevelser. Musik med både veletablerede navne og lokale bands, installationer kreeret til lejligheden, børneaktiviteter, udstillinger og events. Som for eksempel "Kunsten flytter ind hos Mona", hvor kendte værker af Freddie og Kvium er pillet ned fra væggene på Kunsten i Aalborg og hængt op på det blomstrede tapet i stuen i Monas lille byhus i Nykøbing.
På kulturmødet forsøger man at samle folk omkring en fælles passion for kultur. Både de udøvende, formidlerne, politikerne og alle dem, der ikke har kultur som arbejde. Ambitionen er, at alle skal være med i en levende meningsudveksling - også dem, der bare er "almindelige kulturbrugere".

Læs mere: Kulturmøde med vokseværk

En åben og inkluderende kulturpolitik 3

Det er ikke en hemmelighed, at det er svært at få især voksne nydanskere til at deltage i det kulturelle foreningsliv. Årsagen til den manglende deltagelse kan være, at den enkelte forening ikke har de fornødne ressourcer til at rekruttere og fastholde medlemmer med anden etnisk baggrund, men den manglende deltagelse kan også skyldes, at foreningerne opfattes som "lukkede", hvilket gør, at indvandrerne ikke rigtigt føler sig velkomne med den kultur, de repræsenterer, og som kan være meget anderledes, end den kultur, de gammeldanske foreninger står for. Endelig kan årsagen være, at indvandrere slet ikke har kendskab til de muligheder, der gemmer sig i det kulturelle foreningsliv.

Det er heller ikke på landets kulturelle institutioner, man ser store grupper af nydanskere, det være sig på maleriudstillinger, i teatret, til koncerter, på bibliotekerne osv. selv om fx museerne proaktivt forsøger at skabe relationer med kulturelt marginaliserede ikke-brugere. ved at nedbryde de barrierer, der forhindrer visse brugergrupper i aktivt at benytte museerne, det være sig enten økonomiske forhindringer eller det basale faktum, at museerne kan virke utilgængelige.
At deltage i kulturelle aktiviteter er for det meste noget, man opdrages til som barn, men altså også noget, voksne kan gøre til deres, hvis man fra kulturens side gør en indsats.

Norsk kulturpolitik
"Adgang til kultur og mulighed for at udtrykke sig kreativt er vigtigt i et demokratisk samfund og lægger grundlag for ytringsfrihed og ligeværd. Deltagelse i kulturlivet har positive virkninger både for den enkelte og for samfundet. Kunst og kultur giver oplevelser og mening i hverdagen, og skaber grundlag for udvikling og læring. Ud over arbejdslivet og skolen er kulturlivet blandt de arenaer, som bidrager mest til udvikling af kreative færdigheder og kompetencer".

Læs mere: En åben og inkluderende kulturpolitik 3

Facebook