Kulturel integration - 13 "best practice"

 P7F4491Det er ikke nogen hemmelighed, at det er svært at få især voksne nydanskere til at deltage i det kulturelle foreningsliv. Årsagen til den manglende deltagelse kan være, at den enkelte forening ikke har de fornødne ressourcer til at rekruttere og fastholde medlemmer med anden etnisk baggrund, men den manglende deltagelse kan også skyldes, at foreningerne opfattes som "lukkede", hvilket gør, at indvandrerne ikke rigtigt føler sig velkomne med den kultur, de repræsenterer, og som kan være meget anderledes, end den kultur, de gammeldanske foreninger står for. Endelig kan årsagen være, at indvandrere slet ikke har kendskab til de muligheder, der gemmer sig i det eksisterende kulturelle foreningsliv, eller at det kulturelle foreningsliv tænker i projekter, der skal inkludere nydanskere.

Derfor er der nu udgivet et kompendium med en række "best practice", der kan bruges som idékatalog og inspiration for nye projekter.

Download kompendiet her

Facebook