Muligheder, samarbejde og udvikling

vh download armbjninger"Den kulturelle frivillighed – muligheder, samarbejde og udvikling" var emnet på årets Temamøde, der fandt sted på Mødecenter Odense lørdag den 15. marts. I Danmark har vi sjældent talt så meget om frivilligt arbejde, som vi gør i øjeblikket, og der har aldrig været så mange engagerede i frivilligt arbejde/frivillige aktiviteter som nu. Vi må derfor sige, at danskerne generelt er meget indstillet på at være frivillige, men måske ikke for enhver pris. Netop nu er debatten om forholdet mellem den frivillige og den offentlige sektor på sit højeste – en debat, som helt sikkert vil komme til at præge vores motivation og engagement som frivillige.

Læs mere: Muligheder, samarbejde og udvikling

Netværket er vokset

NetworkingTi landsforeninger inden for det frivillige kulturelle foreningsområde stiftede på et møde den 23. april 2013 Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk
Netværket er nu vokset, idet ikke mindre end 56 landsdækkende selskaber samlet i Samrådet af de litterære selskaber har meldt sig ind. De litterære selskaber vil i fællesskab:
• Henvende sig til læsere og biblioteker
• Koordinere aktiviteter
• På længere sigt at udgive et tidsskrift om den klassiske litteratur, som optager selskaberne

Læs mere: Netværket er vokset

Forskellighed i frivilligheden er en styrke

Frivillig2Der findes frivillige inden for mange områder: Det kulturelle område, idrætsområdet, det sociale område, m.v. Men mens kulturen og idrætten for det meste italesætter de frivillige som den konstruktion, de er en del af, nemlig foreningen, bruger man oftere på det sociale område begrebet frivillig, måske fordi der her ikke er den samme tradition for at etablere sig i foreninger.

Derfor har den fejlagtige opfattelse også bredt sig, at det er på det sociale område, der er flest frivillige, og mange vil nok blive forbavset, når de hører, at de frivillige på det sociale område (inkl. de sygdomsbekæmpende) kun udgør 9 % af den samlede gruppe af frivillige, dvs. at det er det frivillighedsområde, hvor der er færrest frivillige, mens fx idrætten sammen med kulturen (kunst- og kulturarvsbaserede aktiviteter, amatørkulturen) hobbyforeninger og folkeoplysningen udgør langt den største procentdel, nemlig 57 %.

Læs mere: Forskellighed i frivilligheden er en styrke

Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

charter"Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige" er nu offentliggjort. Bag chartret står 19 organisationer samt repræsentanter for LO, FTF, kommuner, regioner og regering.

I et samspil mellem så mange aktører var det fra starten spændende at se, om det var muligt at samles om en fælles tekst, som alle fandt væsentlig. Dette er efter Kulturelle Samråd i Danmarks mening lykkedes, idet chartret i store træk rummer visioner og principper, som alle har kunnet tilslutte sig.

Læs mere: Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

Facebook