Meeting CopenhagenBRIDGING final with straplineKulturelle Samråd i Danmark har opnået støtte fra EU til et Erasmus+ projekt inden for området ”strategisk partnerskab”. Tilskuddet er givet til et to-årigt projekt, der fokuserer på samskabelse og dermed på mulighederne for at igangsætte aktiviteter, der kan bygge bro mellem forskellige befolkningsgrupper, der normalt ikke skaber kunst og kultur sammen. Forskellen kan være af økonomisk, etnisk, religiøs, kulturel eller national karakter.
Fordelen ved at deltage i et transnationalt projekt er, at man kan udveksle erfaringer og viden på tværs af nationale kontekster, og derved få en bedre og anderledes tilgang til det at lave kunst- og kulturaktiviteter - især i dette tilfælde med henblik på at samle større viden om samskabelse og brobygning samt om, hvordan man implementerer disse metoder i en organisation.

Baggrund
Mangel på tillid mennesker imellem har i det sidste årti været en af ​​de centrale udfordringer i vores samfund. Flere undersøgelser fra bl.a. FN, OECD og EU påpeger, at den faldende tillid ikke kun refererer til de sædvanlige mistænkte såsom regeringer, virksomheder og medier, men også til en øget mistillid mennesker imellem.


Tillid er det grundlæggende element i den sociale kapital i et land, og ”The World Development Report” fra 2013 viser, at lande, hvor folk er mere tilbøjelige til at stole på andre, også er lande, hvor der er mindre vold og mere politisk stabilitet, ansvarlighed og stærkere økonomiske vækst. Desuden er tillidsfulde sociale relationer også afgørende for vores lykke. ”World Happiness Report” (2012) angiver tillid som en af ​​de vigtigste årsager til, at nogle lande er lykkeligere end andre.
Tillid blandt medborgere er også afgørende for livskvaliteten. Derfor kan Eurostatrapporten ”Livskvalitet i Europa - fakta og synspunkter” (2016) - i modsætning til et af de overordnede mål for alle EU's lærings- og kulturprogrammer - konkludere, at livskvaliteten for EU-borgere er faldende.

NGO’ernes samfundsmæssige engagement kan styrkes
Copenhagen 2
Konklusionen er, at institutioner ikke virker uden tillid, samfund falder sammen, og folk mister troen på hinanden. Her mener vi, at den europæiske kulturelle civilsamfundssektor på områder som amatørkunst, frivillig kultur og kulturarv kan gøre en forskel. Denne sektor er ved siden af ​​amatørsport den største civilsamfundssektor i EU-medlemsstaterne, og den har i det sidste årti været det civilsamfundsområde, der har haft den højeste ekspansionsgrad, både hvad angår medlemmer og nye foreninger. Et stort antal frivillige, lønnede og kunstnere er i denne sektor med til at tilvejebringe kunst- og kulturbaserede aktiviteter for omkring 38 pct. af befolkningerne i medlemslandene (Eurobarometer 399, november 2013). Imidlertid kunne foreningerne sagtens styrke deres samfundsmæssige engagement. Specielt i disse tider bør man i denne sektor prioritere nye initiativer, som kan bidrage til at imødegå den nuværende mangel på sammenhængskraft og gensidig tillid i vores samfund.

Fremme af social kapital på fem område
Formålet med Bridging projektet er derfor at styrke den sociale kapital samt styrke integrationen, samhørigheden og tilliden ved at styrke de deltagende og medskabende kulturaktiviteter i den europæiske sektor inden for amatørkunst, den frivillige kultur og kulturarven.
Vores udviklingsarbejde vil fokusere på at fremme social kapital på følgende fem områder inden for kulturelle aktiviteter og livslang læring: Den intersociale, den intergenerationelle, den interregionale, den interkulturelle og den intereuropæiske. Vi har til hensigt at styrke den deltagende kultur og de medskabende aktiviteter - ikke kun fra en individuel kreativitet til en kollektiv kreativitet, men også ved at bygge bro mellem mennesker, der normalt er uden for hinandens direkte sociale netværk.

Spørgeskemaundersøgelse og interviews
Projektet er et samarbejde mellem 8 partnerorganisationer fra 7 lande, nemlig Danmark, Polen, Litauen, Storbritannien, Østrig, Holland og Slovenien. I projektet er i alt indlagt 4 partnermøder – i Danmark (er afholdt), Polen, Litauen og Østrig, og hvert partnerland er i slutningen af projektet forpligtet til at afholde en national konference, hvor resultaterne af projektet præsenteres.
Projektet indledes med, at hver partnerorganisation indsamler eksempler på gode praksisser inden for brobygning i hver deres land, og Kulturelle Samråd i Danmark vil tage kontakt til de lokale samråd i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse samt en række interviews. Resultaterne fra de deltagende lande vil derefter blive offentliggjort i fem kompendier. Derudover vil vi løbende give informationer om
de forskellige faser i projektet. Informationerne vil blive formidlet via hjemmesiden, nyhedsmails og via den fælles kommunikationsportal for hele projektet. Adressen på portalen offentliggøres i løbet af nogle få uger.
I alle deltagerlande vil der blive afviklet nationale kurser i løbet af 2018, og nationale konferencer vil blive afholdt i 2018-2019. På de efterfølgende partnermøder vil der blive udvekslet erfaringer, som de forskellige partnere har gjort via de nationale pilotkurser.

Yderligere oplysninger
DANMARK: Bente von Schindel: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DANMARK: Hans Jørgen Vodsgaard: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

LATVIJA: Aira Andriksone, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

HOLLAND: Hans Noijens: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ØSTRIG: Aron Weigl: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

POLEN: Agnieszka Dadak: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SLOVENIEN: Marjeta Turk: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

ENGLAND & IRLAND: Damien McGlynn: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

EU flag Erasmus JPGProjektet er støttet af

Facebook