Af Karsten HøjenJammerbugt flygtninge
Kulturelt Samråd i Jammerbugt Kommune afholdt den 7. maj et arrangement, hvor danskere kunne møde asylansøgere og omvendt. Ca 50 asylansøgere mødte omkring 50 lokale danskere til hygge, kaffebord og god musik med den egyptisk fødte Fatma Zidan og hendes band. Og der var ikke mindst gode snakke, store smil og nyetablerede kontakter, og der kom en del besøgsaftaler ud af arrangementet.
Bordene var dækket med skiftevis røde og hvide servietter, og asylansøgerne blev forsynet med røde billetter og danskerne med hvide. På den måde var der ved alle bordene en blanding af asylansøgere og danskere, og snakken gik lystigt før koncerten, i pausen og efter koncerten.
Arrangementet var ubetinget en succes - dels fordi den skabte adspredelse for de mange asylansøgere, der ellers i dagligdagen lever i en usikker og afventende virkelighed, hvor de intet kan foretage sig og ikke ved, om de får lov at blive i Danmark, dels fordi arrangementet skabte kontakter mellem herboende danskere og asylansøgere. Kontakter der nok i nogle tilfælde vil føre til gensidige besøg hos hinanden og måske på lidt længere sigt føre til blivende venskaber.

Børnene var med
Blandt asylansøgerne var der en del børn, og det blev en rigtig familiedag. Børnene var i mange tilfælde medvirkende til at løse op for kontakt mellem danskere og asylansøgere, og mange af de danske deltagere fik mulighed for at stifte nærmere bekendskab med søde og imødekommende mennesker fra andre kulturer.

Forud for arrangementet havde enkelte danskere inviteret asylansøgere på frokost i Skovsgård Hotels restaurant. Også denne del var meget vellykket. Fatma Zidan og hendes orkester var rigtig gode til at “komme ud over scenekanten”, og de skabte god kontakt til både danskere og asylansøgere. Mange ønskede efterfølgende at tage selfies sammen med Fatma. Det var naturligvis en stor fordel, at Fatma Zidan talte både dansk og arabisk.
Arrangementet levede til fulde op til forventningerne, og der var et udpræget ønske blandt deltagerne om, at tilsvarende arrangementer bør afholdes fremover.
Bag arrangementet stod følgende medlemsforeninger af Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune: Brovst Musikforsyning, Asylvenner Jammerbugt, Torslev-Øster Svenstrup Menighedsråd og Skovsgård Hotel. Arrangementet var støttet af Kulturelle Samråd i Danmarks projektmidler fra Kulturministeriet.KUM logo png

Facebook