Kulturens sidegevinster og potentialerAskov musik

Lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00
Mødecenter Odense,
Skibhus 17:48
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

”Kunst for kunstens egen skyld” er et udsagn, som vi i Kulturelle Samråd i Danmark tager alvorligt. Udsagnet markerer, at kunst ikke skal tjene et særligt formål, det være sig politisk, socialt, religiøst osv. Ikke desto mindre er kunst og kultur gennem årene blevet kædet sammen med områder som sundhed, folkeskole, integration, udkant og meget andet, og det gør vi også i Kulturelle Samråd i Danmark ud fra den betragtning, at kunst og kultur har potentialer og bl.a. kan være medvirkende til at styrke det enkelte menneskes identitet og forbedre dets evne til at opfatte fortid, nutid og fremtid. Kunstoplevelser er således med til at fjerne sygdom og afmagt og give det enkelte menneske og samfundet som helhed en bedre trivsel. Årets temamøde er en præsentation af de områder, hvor vi arbejder med de potentialer, kunsten og kulturen har - både nationalt og på nordisk og europæisk plan.

Se program og tilmeld her!

Facebook