og Verner Bylov Larsen

SPIL20DANSK20logo202 sortOgså i år inviterede Foreningen Spil Dansk - der består af en række foreninger i det danske musikliv - til konference med henblik på at sætte fokus på de spil dansk arrangementer, der finder sted hvert år rundt om i landet. Konferencen fandt i år sted mandag den 23. maj i Kulturhuset i Skanderborg, hvor omkring 100 fra alle grene af musiklivet var til stede. Dagens konferencier var Per Vers, der efter velkomst ved bestyrelsesformand Jørgen Thorups og direktør Ricco Victors velkomstintroducerede programmet og på musikalsk vis modererede gennem dagen.

Best Practices, Praletimen
Under overskriften ”Best Practices, Praletimen” præsenterede udvalgte kommuner korte cases om, hvad Spil Dansk betyder for dem, og hvilke afledte effekter det har for kommunens musikliv resten af året. Repræsentanter fra 5 kommuner fortalte om deres erfaringer fra og udbytte af at være med i Spil Dansk.


Skive havde henlagt arrangementerne til mindre byområder i kommunen - især med henblik på at styrke sammenholdet i kommunen. Kommunen havde her støttet arrangementet med 35.000 kr.
I Faxe havde musikskolen gennemført arrangementerne i samarbejde med skolernes mindste klasser, lokalpressen og den kommunale forvaltning.
I Slagelse havde man dannet netværk med skoler, ungdomsskoler og den kommunale forvaltning, og man havde desuden gennemført en debataften for at få musikken ind i skolereformen med musikundervisning for alle.
Herning – der sidste år var blevet kåret som den ene af to Spil Dansk Kommuner - gav et lidt usædvanligt musikalsk referat af Spil Dansk dagen ved hjælp af sang, guitar og harmonika.
Furesø havde givet mange koncerter med fokus på talentmassen med henblik på at påvirke kommunen. Der var desuden blevet skrevet en Furesøsang. Præsentationen blev ledsaget af videooptagelser.
Alle kommuner havde gjort brug af bl.a. Facebook til at promovere arrangementerne.

Sparringsrunde om potentialer og udfordringer
I sparringsrunden om potentialer og udfordringer tog man erfaringer ideer og udfordringer i Spil Dansk Kommunerne op til debat. Debatten handlede stort set om, hvordan man etablerer et samarbejde mellem kommunernes forskellige byområder. Men der kom ikke en egentlig konklusion ud af det, da forslagene strittede i alle retninger.

TEMA 1 på dagsordenen var ”Musikkens værdi”. Her debatteredes, hvilke forskellige værdier musikken har, dels set fra et

 • businessperspektiv, hvor Gorm Arildsen fra KODA, påpegede, at der skal skabes forståelse for, at der skal betales for musik i det offentlige rum, fx i supermarkeder.
 • integrations- og læringsperspektiv, hvor Ingrid Schmidt fra P4 Midt-Vest, refererede fra et arrangement, hvor man i kommuner med asylcentre havde erstattet danskundervisningen med fællessang på dansk og inddraget ca. 80 flygtninge i et Spil Dansk arrangement.
 • det sociale og sundhedsmæssige perspektiv, hvor hjerneforsker og komponist Peter Vuust, fortalte om musikken som hjernens overlevelsesmiddel – at musikken påvirker hjernen, men dog kun kortvarigt. En anden pointe under dette punkt var også, at musikken harmoniserer grupper følelsesmæssigt, og derfor er et vigtigt fag i skolen.

Værdierne blev suppleret fra deltagerne, hvor musikkens dannelsesmæssige betydning og betydning for udvikling af kreativitet blev nævnt.

Tema 2 på dagsordenen var ”Talent”. Her debatteredes, hvorledes man i højere grad kunne fremme talentmassen inden for musikken.

 • Kulturminister Bertel Haarder påpegede, at det er vigtigt at finde midler til at understøtte og træne talenterne, at det er vanskeligt at gøre musikken til en levevej, samt at musiklivet skal udvikles.
 • Dorte Hartmann, Spil Dansk, og Katrine Gregersen, Dansk Komponist Forening, redegjorde for et projekt, hvor 60 - 70 unge talenter havde deltaget i masterclasses ved 4 musikkonservatorier.
 • Under overskriften ”Vi booster talentet” fortalte mentor Kasper Larsen om forløbet med eleven Nicklas Sahl på 16 år fra Favrskov Kommune. Oplægget blev efterfulgt af Nicklas Sahl, der sang og spillede en af sine egne sange.
  Rektor Henrik Sveidahl fortalte om det nye talentbegreb på Rytmisk Musikkonservatorium og opstillede flg. kriterier for talent og talentbegrebet:
   - Talent er at have særlige forudsætninger for at udvikle noget.
   - Talent er at have lyst og vilje til at yde en indsats.
   - Talent er afhængigt af andres tro på det.

Per Vers opsummerede og afsluttede konferencen.

Spil Dansk dagen finder i 2016 sted torsdag den 3. november.

Spil Dansk ugen er fra den 31. oktober til den 6. november.

Læs også om Spil Dansk dagen her!

 

Facebook