Logo FuresøMedlemsforeningerne i Kulturelt Samråd Furesø er i gang med at skabe et netværk af frivillige kulturguider, der vil tilbyde flygtninge - familier, børn og unge - ledsagelse og deltagelse i kulturelle og kunstneriske aktiviteter i Furesø Kommune. Projektet, der er igangsat af Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark og støttet af Kulturministeriet, byder på alt fra foredrag, film, dans, teater, udstillinger, billedkunst, musik, lokalhistorie og kulturarv.

Kulturelle Samråd i Danmark bringer i løbet af den næste tid et portræt af nogle af de personer og foreninger, der er med til at præsentere  flygtningene for kulturen i Furesø Kommune.

Karen Palshøj, leder af Biledskolen i Farum:Karen Palsgaard

Ambassadør for netværket af kulturguider
Jeg er ambassadør for netværket af kulturguider i Furesø. Min rolle er at udbrede kendskabet til kulturguiderne, og de muligheder, der er for at blive frivillig i projektet. Jeg har kontakt til mange forskellige foreninger i kommunen, som kan være med til at åbne døren for flygtninge og deres familier, så de kan få indblik i det lokale kulturliv og de aktiviteter, som findes. Der er et rigt og varieret foreningsliv i kommunen.

Leder af Billedskolen i Farum
Jeg har arbejdet som folkeskolelærer i Farum i mange år med fokus på de kreative fag samt undervisning af elever med anden etnisk baggrund. Sideløbende hermed har jeg i en række år været tilknyttet Danmarks Lærerhøjskole i København som underviser med speciale i interkulturel undervisning. Som idéudvikler og leder af forskellige udviklingsprojekter igangsat af Undervisnings-ministeriet, Indenrigsministeriet og Kulturministeriet har jeg været med til at sætte fokus på en række forløb med et interkulturelt perspektiv.
For 22 år siden var jeg med til at oprette en billedskole i Farum for børn i alderen 8 til 16 år. Og ganske mange elever har her i årenes løb fået inspiration og mod til at udvikle deres kreative sider. Det gælder både danske elever og elever med anden etnisk baggrund, som udgør ca. 20 % af elevgruppen, hvilket også afspejles i lærergruppens sammensætning. Billedskolen arbejder for øjeblikket med planer om at iværksætte kortere forløb, hvor unge danskere og unge flygtninge i fællesskab skaber kunst.

Samvær, netværk og ny inspiration
Kulturelt Samråd Furesø rækker hånden ud til flygtninge og immigranter i Furesø kommune. Vi samarbejder på tværs i foreningslivet og med kommunale forvaltninger og institutioner. Vi glæder os til at lære hinanden endnu bedre at kende i det mangfoldige foreningsliv og få ny inspiration af samvær forankret i kulturelle, kunstneriske og folkeoplysende arrangementer.

Anja Tollan

 

Facebook