Plakat 2016 500Landsorganisationen Kulturelle Samråd i Danmark har indledt et samarbejde med Kulturelt Samråd Furesø om et projekt, hvor flygtningefamilier - forældre, børn og unge med ophold i Furesø Kommune og i Røde Kors Asylcentret Esbønderup - vil få tilbudt ledsagelse til og deltagelse i kulturelle og kunstneriske aktiviteter, leveret af foreningerne og institutionerne i Kulturelt Samråd Furesø.

Også Furesø Ungdomsråd, der består af unge mellem 15 – 25 år, og som er medlem af Kulturelt Samråd Furesø, deltager i projektet, hvor de unge er kulturcrews, der
hjælper kulturguiderne med især ungegruppen af flygtninge. Specialkonsulent i Kulturelle Samråd i Danmark, Anja Tollan, er sammen med sekretariatsleder Bente Schindel tovholdere på projektet. Derudover er Dansk Røde Kors Asyl tilknyttet projektet, hvor vi ser frem til at kunne tilbyde flygtningefamilier og børn og unge fælles oplevelser, som kan give dem indblik og forankring i det danske samfund.

Også et EU-projekt
Kulturelle Samråd i Danmark fik i 2013 en bevilling til et to-årigt Grundtvig Multilateral Projekt under Europa-Kommissionens program for livslang læring. Her blev betegnelserne kulturguider og kulturcrews introduceret for en international partnerkreds. Forinden var begreberne kendt fra en københavnsk organisation, der brugte modellen gennem flere år.


”Culture Guides for Marginalised People”, der varede 2 år fra 2013-15, havde til formål at undersøge muligheden for - i en europæisk ramme - at rekruttere, uddanne og vejlede frivillige til at fungere som mentorer eller guider, der introducerer og hjælper marginaliserede sociale grupper til at deltage i lokale kunst- og kulturaktiviteter - enten som publikum eller som aktive deltagere.
Landsorganisationen Kulturelle Samråd i Danmark gennemførte projektet med folkeskoleelever som målgruppe og har nu efterfølgende fået bevilget puljemidler fra Kulturministeriet til at videreføre og udvikle ideen i forhold til flygtninge.

Et folkeoplysende projektfolkeoplysning for flygtninge logo 72
Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmarks projekt er også til at bidrage til projektet ”Folkeoplysning for flygtninge”. Sammen med en række medlemsorganisationer har Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS – som Kulturelle Samråd i Danmark er partnerskabsmedlem af - intensiveret arbejdet med at introducere flygtninge til den danske folkeoplysning. Flygtningene vil gennem folkeoplysningen få mulighed for at lære om danske forhold og dansk kultur, og projekterne skal også bidrage til, at flygtningene får mulighed for at blive en del af det danske civilsamfund.

Temamødet
På Kulturelle Samråd i Danmarks Temamøde den 27. februar vil projektet blive præsenteret af Tue Bertelsen, Kulturelt Samråd Furesø.

Facebook