foto 2Kulturelle Samråd i Danmarks landsbestyrelse ser efter efterårets generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde således ud:

Forretningsudvalg
Hans Rostholm, Kulturelt Samråd Herning, formand
Preben Frederiksen, Kulturrådet Frederikssund, næstformand
Gunhild Olesen Møller, Kulturelt Samvirke Mors, kasserer

Øvrig bestyrelse
Jacob Løve, Kulturen i Gladsaxe, sekretær
Gunnar V. Huge, Kulturelt Samråd Guldborgsund
Erik Vigsø, Samrådet for amatørkor, orkestre, teatre og dansere, Aarhus
Verner Bylov Larsen, Kulturrådet Frederikssund

Suppleant
Christella Lerke, Kulturelt Samråd Halsnæs

Facebook