Kulturelle Samråd i Danmark, der er landsorganisation for de frivillige lokale kulturelle samråd, søger en projektmedarbejder i en løntilskudsstilling til at bistå med gennemførsel IMG 1739af kulturelle projekter samt til sekretariatets øvrige arbejdsopgaver. Landsforeningen har pt. flere projekter i gang, herunder bl.a. et pilotprojekt om unges deltagelse i kulturlivet.


Vi tilbyder

  • At du får mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer
  • At du får en masse viden om det kulturelle område, frivillighed, organisation m.v.

Dine arbejdsopgaver

Du vil som projektmedarbejder komme til at sparre med sekretariatslederen, og du skal være indstillet på at påtage dig mangeartede opgaver, som bl.a. kan være:

  • Idéudvikling
  • Projektgennemførelse
  • Kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere
  • Kommunikation
  • Andre arbejdsopgaver, der berører den ovenfor nævnte, bl.a. ajourføring af hjemmesider og udsendelse af nyhedsmails

Vi forestiller os at du har

  • En uddannelse inden for det kulturelle område
  • Erfaring med arbejde eller frivillighed inden for kunst og/eller kulturlivet

Arbejdssted
Et hyggeligt miljø tæt på Rådhuspladsen med mange små virksomheder og foreninger inden for kunst, kultur og design samlet på ét sted. Se www.vartov.dk
Ansøgning
Du skal være kvalificeret til at kunne komme i offentligt løntilskud. Stillingen vil i første omgang være tidsbegrænset til 6 mdr.
Ansøgning og cv sendes til bs@kulturellesamraad senest den 3. november. Samtaler vil finde sted umiddelbart efter fristen.
Evt. spørgsmål kan stilles til sekretariatsleder Bente Schindel på 33 931 326 eller 29 647 040

 

Facebook