NetworkingParaplyorganisationen Det Frivillige Kulturelle Samråd  - DFKS - er blevet en realitet. Samrådet blev stiftet på et repræsentantskabsmøde den 2. maj 2015 og har på det første bestyrelsesmøde den 20. maj konstitueret sig.

Hvad er det Det Frivillige Kulturelle Samråd
Det Frivillige Kulturelle Samråd består af 9 organisationer, der er landsforeninger for lokale foreninger og selskaber, hvor frivillige formidler, organiserer, koordinerer, arrangerer, skaber rammer m.v. for kunst, kultur og kulturarv i teaterforeninger, kunstforeninger, filmklubber, forfatterforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, lokalhistoriske foreninger og kulturelle samråd. Ud over at være en stor del af livsindholdet for mange

betyder det også et mylder af kulturaktiviteter og kulturtilbud rundt om i landet til glæde for store dele af befolkningen - og måske til ekstra glæde i de tyndt befolkede områder, hvor der ellers ikke ville være mange muligheder for at have oplevelser med kunst og kultur.

Kulturel bæredygtighed
Med stiftelsen af Det Frivillige Kulturelle Samråd ønsker området at styrke sin udbredelse, så alle borgere får lige muligheder for adgang til kunst og kultur. Samrådet mener, at et hensigtsmæssigt middel vil være at fremme kulturel bæredygtighed ved i højere grad at bruge ideen " borgere hjælper borgere" - også på det kulturelle område. Og det ønsker at udvikle området og styrke dets synlighed over for politikerne - lokale som nationale - ligesom det ønsker en øgning af forskningen på området samt tilvejebringelse af viden, dokumentation og statistikker, der viser, hvem de kulturelt frivillige er, samt hvilken rolle de spiller for kunsten og kulturen i samfundet.

De ni landsforeninger i samrådet er:
Danmarks Teaterforeninger
Dansk Lokalhistorisk Forening
Kulturelle Samråd i Danmark
Kulturhusene i Danmark
Sammenslutningen af Børne- og Ungdomsfilmklubber
Sammenslutningen af Danske Filmklubber
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
Sammenslutningen af Museumsforeninger I Danmark
Samrådet for de litterære selskaber i Danmark

Visionsoplæg
Samrådet nåede inden udskrivning af valget på opfordring af Kulturminister Marianne Jelved at aflevere et visionsoplæg i Kulturministeriet. Nu er håbet naturligvis, at den kommende kulturminister vil gå videre i behandlingen af det.

Facebook