DiplomoverrkkelseHalsnsI forbindelse med pilotprojekterne "Kulturgyngen" i Halsnæs og "Kulturpas" i Køge har foreningerne i de 2 Kulturelle Samråd planlagt og gennemført en række undervisningsforløb og kulturelle events i samarbejde med lokale skoler. Her kan I se en række eksempler på konkrete samarbejder.

Kulturforeningen KIS
Titel: Fortælle koncert "Peter og Ulven"
Målgruppe: 1. og 2. kl
Beskrivelse af samarbejdet: En fløjtenist spiller og fortæller historien. Det er efterfølgende børnenes opgave at digte videre på historien og lave en ny slutning. Det kan de gøre med ord og tegninger, som resulterer i en udstilling for kulturforeningens medlemmer.

Kunstforeningen Frederiksværk
Titel: Et kig i kunstens verden
Målgruppe: 6.-9. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Besøg på lokalt galleri. Kunstforeningen sørger for at kunstneren bag den aktuelle udstilling stiller 5 spørgsmål til værkerne som eleverne kan arbejde med under besøget og at eleverne efterfølgende kan stille spørgsmål til kunstnere, så der skabes en dialog.

Kunstforeningen Frederiksværk
Titel: Matematik i kunsten
Målgruppe: 6. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Klassen arbejder med matematiske figurer. En repræsentant fra foreningen kommer ud på skolen og fortæller om det gyldne snit. Eleverne laver skitser af udvalgte værker enten fra Kunstforeningens aktuelle udstilling eller af kendte værker og finder geometriske figurer i motivet. Figurerne tegnes op/farvelægges, fotograferes og udstilles.

Vævekredsen
Titel: Skole og væv
Målgruppe: 3. kl
Foreningen vil gerne vise vævning som håndværk og at vævning kan være mange ting. Foreningen har tidligere lavet et projekt med en skoleklasse som vævede grydelapper som de efterfølgende brugte i hjemmekundskab.
Beskrivelse af samarbejdet: Børnene skal lave et årstidshjul, hvor de væver med årstidernes farver på hjul fra cykler, barnevogne mm. Dette ligger i forlængelse af at klassen har arbejdet med månederne og årets inddeling. Der kan ligeledes tales om farveskala. Børnene kan komme på besøg i vævehuset og se vævene i gang ellers kommer 1-2 repræsentanter fra foreningen på skolen, hvor de vil fortælle og demonstrere.

Foreningen By og Land
Titel: Byudvikling og – planlægning
Målgruppe: 8. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Klassen arbejder med samfundsstruktur og lærer om opdeling i stat og kommune – hvem bestemmer hvad og hvordan. Klassen ser på hvad en planlov er ud fra spørgsmålene hvorfor er der ikke huse/nogen der bor i skoven/på stranden? Hvorfor er det nødvendigt med en overordnet reguleret plan? Sammen bruger klassen og en repræsentant fra foreningen byen som afsæt for at diskutere demokrati og struktur både på skolen og på udflugter.

Fiskeriets og Havnens Hus
Titel: Hvad er der i havet?
Målgruppe: 3. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Eleverne skal lære om havets dyreliv, de skal fange fisk, partere dem og spise dem. De skal lære om de forskellige arter og hvem der spiser hvem i havet. De skal også lære om de fysiske forhold i havet som saltindhold og strømme.

Frederiksværk historiske forening
Titel: Frederiks"værk" og vandkraft
Målgruppe: 7. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Klassen arbejder med lokalområdets niveauforskydning og skal besøge krudtværksmuseet og på byvandring med en repræsentant for foreningen og høre om Frederiksværks historie med fokus på udgravning af kanalen og vandkraft. Eleverne skal sidenhen selv bygge motorer og arbejde med tandhjul i LEGO.

Frederiksværk historiske forening
Titel: Besættelsens Frederiksværk 40-45
Målgruppe: 9. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Klassen har arbejdet med den historiske periode på et generelt plan og skal nu arbejde med den lokale historie. Repræsentant fra foreningen kommer i klassen og fortæller og viser materiale/effekter fra perioden. Eleverne skal lære om en kildekritisk tilgang til historien. Udflugt til Mindelunden med foreningens repræsentant.

Danmarks Naturfrednings forening
Titel: Hvad er der i vandhullet?
Målgruppe: indskolingselever
Beskrivelse af samarbejdet: Eleverne skal lære om de dyr de kan finde i et vandhul, deres kendetegn og livscyklus.

Kulturforeningen Apollonaris
Titel: Teater og debat
Målgruppe: 7. kl (klasser fra flere skoler deltager)
Beskrivelse af samarbejdet: Teaterstykket "What the f..." vises og lægger op til efterfølgende debat om mobning. Ud fra det tilhørende materiale arbejdes der videre med emnet på skolen. Målet er at øge interessen for fællesskabets muligheder og at eleverne bliver bedre til at sætte ord på følelser, handlinger og oplevelser og derigennem styrker deres mentale evner og udvikler deres forståelse for hinandens kulturelle baggrund.

Ejby Medborgerhus
Titel: Den lokale modstandsgruppe under 2. verdenskrig
Målgruppe: 3. og 8. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Repræsentant for historisk forening kommer ud i klassen og fortæller om den lokale modstandsgruppe i Borup i forbindelse med at klassen arbejder med perioden på et generelt plan. Oplægget tilpasses klassetrin.

Danmarks Samfundet
Titel: Flag og faner
Målgruppe: 8. kl
Beskrivelse af samarbejdet: En repræsentant fra foreningen kommer ud på skolen og fortæller om flag og faner, herunder dannebros historie og den måde vi i dag bruger flag og faner.

Foreningen By og Land
Titel: By, handel og udvikling
Målgruppe: 5. kl
Beskrivelse af samarbejdet: Klassen arbejder med hvordan huse ser ud og beskrives i litteraturen eksempelvis et slot og evt. forskellige byggestile – hvad har vi i kommunen, både i byrummet og det enkelte hus. En repræsentant kommer ud og fortæller på skolen lige som der arrangeres en cykeltur for at se på bevaringsværdige huse med repræsentanten for foreningen.

Facebook

Søg

Tilmeld nyhedsbrev

captcha