IMG 0283De kulturelle foreninger i Halsnæs har taget skolereformens opfordring til øget samarbejde mellem foreningerne og skolerne op og tilbyder nu deres aktiviteter til skolerne gennem konkrete samarbejder.

I den nye skolereform er målsætningen, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, mindske betydningen af deres sociale baggrund og skabe tillid og trivsel. Det er et lovkrav, at skolerne inddrager lokalområdet og tænker koblinger på tværs af skole og foreningsliv, så skolen/lærerne kan invitere andre aktører ind i skolen og i samarbejde nytænke forløb. Både i forbindelse med den åbne skole og i den understøttende undervisning kan de kulturelle foreninger således tænkes ind.

GUIDE logo cmyk large EU flag LLP EN-011

Pilotprojekter for folkeskolereformen og i EU-regi

Kulturminister Marianne Jelved udtalte i Politiken i marts 2013 i forbindelse med skolereformen, at det handler om at ”arbejde med det om-sig-liggende samfund”. Den udtalelse fangede interessen hos medlemmerne af Kulturelt Samråd i Halsnæs, som nedsatte en arbejdsgruppe, der resulterede i projekt ”Kulturgyngen”, hvor 10 lokale kulturelle foreninger meldte sig til at deltage. Kulturgyngens formål er, at børn og unge i Halsnæs skal møde kunst og kultur i foreningerne, som på deres side gerne vil være med til at vække børn og unges interesse for kunsten og kulturen. Projektet blev samtidig et pilotprojekt for Kulturelle Samråd i Danmark – både i forhold til at indsamle viden til samrådenes fremtidige samarbejde med folkeskolen og som en del af et EU projekt. EU-projektet ”Culture Guides” handler om at skabe øget deltagelse i kunst- og kulturlivet for grupper i samfundet, der ikke deltager i større omfang – herunder børn og unge.

Det kulturelle foreningsliv bliver kendt

Lokalt tjener pilotprojektet som ”en undersøgelse af mulighed for samarbejde”, som formanden for Halsnæs Kulturelt Samråd, Kirsten Møller, formulerer det. Målet er at styrke børn og unges adgang til kunst, kultur og foreningsliv, at gøre det kulturelle foreningsliv kendt og interessant for målgruppen (børn og unge i folkeskoleregi), at tage opfordringen til at foreningslivet bør samarbejde med skolen alvorligt og at skabe øget samarbejde mellem foreninger, skoler og kommuner. I foreningerne findes folk med passion for et emne, som de gerne vil dele og give videre, og børnene lærer gennem mødet med kunst og kultur og ved mødet med voksne ildsjæle med engagement i foreningslivet. Kulturelle Samråd i Danmark mener, at kunst og kultur binder samfundet sammen, giver tilhørsforhold, dannelse og viden, som er grundlaget for udvikling af mennesker. Derfor er et øget samarbejde mellem samrådene, deres medlemsorganisationer og folkeskolerne yderst relevant for alle parter, da det giver rig mulighed for udvikling i fællesskaber.

I august 2014 afholdt Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Halsnæs et arbejdsseminar om lokale samarbejder. Deltagerne kom fra Kulturelt Samråd i Halsnæs og medlemsforeningerne i samrådet. Desuden deltog lærere, pædagoger og repræsentanter fra kommunen. Seminaret var startskuddet på et øget samarbejde mellem de lokale skoler og kulturelle foreninger – samarbejde. der involverer Vævekredsen, Frederiksværk Kunstforening, Foreningen Land og By, Frederiksværk Historiske Forening, Danmarks Naturfrednings Forening, Fiskeriets og Havnens Hus, Hundested Kunstforening og GDV Hundested (Folkedansere).

Sikring af konkret samarbejde

På seminaret sporede man sig ind på hinandens ønsker og kompetencer, og man indgik aftaler, så projektet kunne munde ud i konkrete samarbejder om undervisningsforløb mellem skoler/lærere og foreninger. Aftalerne blev efterfølgende nedfældet med beskrivelse af ansvarsområder, projektindhold, målgruppe, tidsplan, sted for gennemførelse og præsentationsform til slutarrangementet. Det er projektets mål, at de enkelte undervisningsforløb præsenteres samlet på en udstilling den 5. november 2014.

Kulturgyngens ide
At børn og unge i Halsnæs skal møde kunst og kulturliv.
At de skal møde voksne med kompetencer, ressourcer og værdier.
At de lærer foreningslivet som demokratisk udtryk at kende.
At de bliver mere opmærksomme på kommunens mange tilbud.
At give lærere og pædagoger gratis tilbud, samt mulighed for spændende nye samarbejder.

Se mere om Kulturelt Samråd Halsnæs og Kulturgyngen på www.halsnaeskultur.dk

Facebook

Søg

Tilmeld nyhedsbrev

captcha