Følgende huskeliste kan anvendes ved oprettelse af et kulturelt samråd:

• Undersøgelse af, hvad der findes af kulturelle foreninger og grupper, der formidler eller udøver kultur i kommunen. Her kan man hente informationer over kulturelle foreninger

- På kommunens hjemmeside

- I lokale telefonbøger

- På landsorganisationernes hjemmesider

- Hos de kulturelle foreninger, der ofte har netværk

• Indkaldelse af de pågældende til et møde, hvor en initiativgruppe nedsættes med det formål at udfærdige forslag til vedtægter. Eksempel på brev!

• Indkaldelse til stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne vedtages og bestyrelse vælges. Se eksempel på vedtægter!

• Præsentation af det nye samråd i pressen, kommunen m.v. Se eksempel på pressemeddelelse!

• Møde med kommunen vedr. samarbejde, økonomi osv.

• Netværksdannelse. 

Facebook