Det kulturelle samråd definerer naturligvis selv medlemsskaren, men nedenfor gives eksempler på, hvilke foreninger, der indgår i et kulturelt samråd:

Kunstformidlende(frivillige)

• Teaterforeninger

• Kunstforeninger

• Musikforeninger

• Filmklubber

Amatører

• Kor, orkestre og bands

• Film- og videoklubber

• Lokale radio- og tv-stationer

• Kulturhuse og ikke kommercielle biografer

Kulturarv

• Museumsforeninger

• Lokalarkiver

Facebook