054Kulturelle Samråd i Danmark og Interfolk, Institut for Civil Society, tog i foråret 2012 initiativ til et europæisk Grundtvig Læringspartnerskab med titlen "Art based learning and activ4 ageing". Projektet løber over perioden august 2012 til juli 2014, og partnerkredsen omfatter fire nationale organisationer for frivillige kulturelle foreninger og amatørkunst samt to organisationer fra det folkeoplysende område. Det drejer sig - ud over Kulturelle Samråd i Danmark (Danmark) og Interfolk (Danmark) - om Voluntary Arts (Storbritannien), Landelijk Kennisinstituut Kuultureducatie en Amateurkunst (Holland), Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (Slovenien) og Löftadalens Folk High School (Sverige).


Projektet holdt i den forgangne uge sit afsluttende seminar i Holland med deltagelse af både projektmedarbejdere og aktive fra de nævnte lande. Seminaret bestod af en blanding af oplæg fra teoretikere på området og workshops, hvor de deltagende fremlagde og diskuterede deres deltagelse i aktiviteter inden for både det frivillige kulturelle område og på amatørområdet. Alle de deltagende lande har gennemført pilotforsøg med egne grupper med henblik på at beskrive læringsudbyttet af de kunstbaserede aktiviteter med fokus på de æstetiske kvaliteter og med henblik på at afprøve nye metoder til at dokumentere denne læring. Metoderne er dog langt fra færdigudviklede, og der ligger uden tvivl et stort arbejde med at videreudvikle dem. Begge de indkaldte teoretikere var begge meget optaget af ældres beskæftigelse med kunst både som et meningsskabende mål for de involverede og som et mere instrumentelt middel til at fremme sundhed og støtte til fx demensramte, men manglede et direkte bud på den æstetiske læring.

Frihed til at tolke
Som nævnt var der repræsentanter fra både det frivillige kulturelle område, folkeoplysningsområdet og amatørområdet, og derfor blev udbyttet af læringen på de forskellige områder ivrigt diskuteret. Bl.a. udtrykte en af deltagerne, der er aktiv som frivillig i en kunstbaseret aktivitet, at han havde valgt at være frivillig inden for netop det kunstområde, da han her kunne være med til at udvælge den genre og de kunstnere, han brændte for, og at han som lytter kunne genskabe det oplevede i sit eget hoved. Derved mente han at have den samme frihed til at tolke og skabe mening som en udøvende amatør.


Kunsten provokerer og udfordrer
En deltager fra England mente, at beskæftigelse med kunstneriske aktiviteter ikke blev gjort for nydelsens skyld; for det var en langt mere udtalt ting, der var på spil her, nemlig at den læring, der kom gennem kunsten i højere grad indebærer, at vi bliver provokeret og udfordret som mennesker. Han mente også, at netop ældre menneskers større livserfaring gjorde, at læringen ville være anderledes end hos yngre. Dette udsagn blev bekræftet af en anden engelsk deltager, der først var begyndt at spille teater i en sen alder. Hun gav udtryk for, at en del af hende var blevet "skubbet til side", indtil hun begyndte at beskæftige sig med kunst.


Udvikling af nye metoder
Der ligger ikke i den type læringsprojekter som det ovennævnte noget krav til parterne om at udvikle et fælles produkt - og arbejdet med at udvikle nye metoder til at dokumentere relevansen af den kunstbaserede læring er da også langt fra afsluttet. Men der er ingen tvivl om, at denne udviklingsopgave vil blive diskuteret fremover - også på tværs af landende - med henblik på at kunne sætte ord på vigtigheden af, at mennesker livslangt beskæftiger sig med kunst.

Facebook