NetworkingTi landsforeninger inden for det frivillige kulturelle foreningsområde stiftede på et møde den 23. april 2013 Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk
Netværket er nu vokset, idet ikke mindre end 56 landsdækkende selskaber samlet i Samrådet af de litterære selskaber har meldt sig ind. De litterære selskaber vil i fællesskab:
• Henvende sig til læsere og biblioteker
• Koordinere aktiviteter
• På længere sigt at udgive et tidsskrift om den klassiske litteratur, som optager selskaberne

De litterære selskabers virksomhed
De litterære selskaber har en lang historie i Danmark, og i 1980'erne og 1990'erne er der kommet flere selskaber til. At beskæftige sig med stor litteratur og store litterater gennem virksomheden i et selskab tiltrækker et stort antal forskere og andre læsere.
De litterære selskaber beskæftiger sig ikke bare med den klassiske litteratur ved at sørge for, at denne er tilgængelig på bogmarkedet - ofte i kommenterede udgaver. Selskaberne genererer også ny litteratur og er med til at holde tanken fri og levende. Derfor fandt Folketinget ved forberedelsen af litteraturloven det berettiget, at der blev gjort opmærksom på de litterære selskabers eksistens og virke i formidlingen.
Læs mere om Samrådet af de litterære selskaber her!
Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk består nu af flg. lands- og paraplyorganisationer:
• Danmarks Teaterforeninger
• Dansk Lokalhistorisk Forening
• Kulturelle Samråd i Danmark
• Kulturhusene i Danmark
• Sammenslutningen af Børne- og Ungdomsfilmklubber
• Sammenslutningen af Danske Filmklubber
• Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
• Sammenslutningen af Lokalarkiver
• Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark
• Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark
• Samrådet af de litterære selskaber

Facebook