loacModerne velfærdsstater har som et vigtigt mål at sikre fri og lige adgang til kunst og kultur for alle borgere. Fordi erfaringer med kunst og kultur kan oplive og oplyse folk og ændre deres liv til det bedre. Og fordi kunst og kultur har positive konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Kunst og kultur giver mening i hverdagen og kan påvirke mennesker.

En sådan påvirkning vil især have værdi for socialt marginaliserede grupper, fordi deres marginalisering ofte indebærer en tilbagetrækning fra arbejdslivet og fra livet og samfundet i almindelighed. De risikerer isolation og tab af aktive relationer og engagement. Et engagement i kunst og kultur kan give dem ny motivation, forny deres relationer til andre mennesker og samfundet og hjælpe dem til at opnå en stabilitet ved at sætte nye perspektiver på deres tilværelse.

Det er derfor vigtigt, at alle borgere har mulighed for at deltage i kunst og kultur. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Især ældre og socialt marginaliserede er ofte ikke særligt involveret i eller brugere af kunst og kultur. Årsagerne kan - som det ses i rapporten fra Kulturministeriet "Danskernes kulturvaner 2012 " - være mange, men det er vigtigt, at der gøres noget ved det.

Kulturel bæredygtighed
I Kulturelle samråd i Danmark ser vi et behov for at styrke adgangen til kunst og kultur. Vi tror, at det mest hensigtsmæssige middel til at opfylde dette behov og fremme kulturel bæredygtighed er ved at bruge ideen om "borgere hjælper borgere". Staten og kommunerne kan støtte en sådan hjælp, men de kan ikke gøre det alene. Indsatsen afhænger derfor bl.a. af frivillige i de kulturelle foreninger.

Det frivillige kunst- og kulturområde er ved siden af breddeidrætten og folkeoplysningen den største sektor inden for frivilligheden, og sektoren har desuden en høj vækstrate i kraft af nye foreninger. De frivillige kulturelle foreninger kan imidlertid forbedre deres evne til at nå ud til de socialt marginaliserede grupper og - gennem samarbejde og partnerskaber med lokale kulturelle aktører - skabe rammer, hvor de kan formidle kunsten og kulturen til en bredere gruppe og dermed blive mere inkluderende.
Derfor har Kulturelle Samråd i Danmark søgt og fået tildelt midler til et europæisk projekt, der skal sætte fokus på metoder til at inkludere de marginaliserede grupper i kulturlivet. Projektet er multilateralt med deltagelse af partnere fra England, Holland, Danmark, Slovenien og Ungarn. Støtten kommer fra EU's såkaldte Grundtvigpulje og er på 400.000 euro. Projektet løber over 2 år og blev sat i gang den 1. oktober 2013.

Facebook