I alle kommuner findes en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter, som borgerne har mulighed for at deltage i. Som regel er initiativerne skabt af borgerne selv, og der bygges normalt på frivillighedsprincippet og foreningsdemokratiet.

Deltagerne bestemmer selv over eget indhold og form, men når det fx gælder lokaletildeling, økonomisk støtte og indflydelse på den førte kulturpolitik, har man brug for hjælp fra og samarbejde med kommunen. Derfor må man sørge for at komme i dialog med bl.a. politikere og forvaltning.

Landsforeningen "Kulturelle Samråd i Danmark" - der har næsten samtlige af landets samråd som medlemmer - anbefaler og støtter oprettelse af kulturelle samråd for derved at skabe et fælles talerør for kulturelle foreninger og andre kulturelle entreprenører over for kommunen og dens politikere synliggøre kulturelle aktiviteter skabe mulighed for, at kulturen selv uddeler penge til kulturen (armslængepricippet) tage initiativ til, koordinere og formidle aktiviteter, som den enkelte forening og andre kulturelle entreprenører ikke selv magter

Til hjælp herfor har vi udarbejdet en folder, og vi tilbyder derudover bl.a. konsulenthjælp til oprettelse af nye kulturelle samråd.

Læs mere:

Hvad er et kulturelt samråd?
Hvem kan være med?
Hvordan kommer man i gang?
Det kulturelle samråds opgaver

Facebook