Kultur er af mange "dømt ude" i forhold til kommunalvalget. Men det kan de kulturelle frivillige ændre på ved at møde op til politiske møder og stille spørgsmål til kandidaterne.

Det kan ske ud fra den holdning, at de kulturelle samråd og det frivillige kulturelle foreningsliv er vigtige områder, da det her er borgerne selv, der frivilligt organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer m.v. for kunst og kulturarv i teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, kulturhuse, museumsforeninger, lokalarkiver m. m. Ud over at være en stor del af livsindholdet for mange mennesker, betyder det også et mylder af kulturaktiviteter og professionelle kulturtilbud rundt om i landet til glæde for store dele af befolkningen - og måske til ekstra glæde i de tyndt befolkede områder, hvor der ellers ikke ville være mange muligheder for at have oplevelser med kunst og kultur. Det betyder også mulighed for at inddrage grupper af ikke-brugere (som man kan læse om i "Danskernes kulturvaner 2012"), der måske lettere lader sig friste af "naboen", når det drejer sig om at deltage i et kulturelt arrangement eller som kulturelt frivillig.

Med til et godt samfund hører således også en bæredygtig kultur, hvor borgerne er klar til i forpligtende fællesskaber at tage et medansvar for eget og andres liv og for samfundet som helhed. Men hvis man skal styrke den kulturelle bæredygtighed, kræver det politisk anerkendelse af kulturelle udtryk, værdier og mangfoldighed - både med hensyn til adgang til kunst og kultur og til økonomisk støtte.

Spørgsmålene til den lokale kandidat kan bl.a. være:

  • Hvilken rolle synes du, det lokale kulturelle foreningsliv skal spille i kommunen fremover?
  • Hvilken placering har de frivillige foreninger og det kulturelle samråd i kommunens kulturpolitik?
  • Hvordan mener du, man fra kommunens side kan samarbejde med et kulturelt samråd?
  • Hvad vil du som politiker prioritere i kulturpolitikken?
  • Hvilken forskel mener du, der er på frivillige inden for de forskellige områder: Social, kultur, det humanitære m.v.
  • Hvordan forestiller du dig, at kommunen fremover vil bruge det nye frivillighedscharter?

Frivillighedschartret kan ses her!

Facebook