Kulturelle Samråd i Danmark søger løbende om midler til projekter, der omhandler det frivillige kulturelle område. Områdets betydning er forholdsvis udokumenteret, og det er derfor vigtigt  for landsforeningen via udviklingsprojekter at sætte fokus på vigtigheden af denne del af civilsamfundet.

I perioden 2007 til 2009 fik landsforening midler til en række projekter via Kulturministeriets pulje ”Projekt til udvikling af amatørkultur, amatørkunst og frivilligt kulturelt arbejde”. Midlerne blev givet  til  Kulturelle Samråd i Danmark i samarbejde med Kulturhusene i Danmark og Amatørernes Kunst og Kultursamråd. Projekterne var med til at synliggøre en række områder og afdækkede bl.a. det store behov, der er blandt samrådene for at lære mere bl.a. ved deltagelse i kurser i bestyrelsesarbejdet, i integration og anden social inklusion, i kommunikation og i politisk varetagelse.

Se projektevalueringen her!

 

Facebook