Hvad er Kulturelle Samråd i Danmark

Kulturelle Samråd i Danmark er en landsforening for de kulturelle samråd i kommunerne.

Landsforeningen varetager bl.a. følgende opgave

  • rådgive, informere og inspirere samråd
  • være bindeled mellem samrådene
  • bistå med oprettelse af nye samråd
  • arrangere kurser, seminarer, temamøder, årsmøder, konferencer o. lign.
  • være bindeled mellem samrådene og myndigheder
  • samarbejde med andre organisationer inden for kulturområdet, nationalt og internationalt

Landsforeningen støttes økonomisk af Kulturministeriet

Vedtægter
Se landsorganisationens vedtægter her!

Kontingent

Kontingent for medlemskab af Landsforeningen er 400 kr. 

Medlemskab

- opnås ved at sende en anmodning om medlemskab samt vedtægter til Landssekretariatet.

Send anmodning her!

Facebook